Zarządzanie zespołem multigeneracyjnym pokolenia Y i Z

Szkolenia z zarządzania pokoleniem Y i Z czyli współpraca, której nie dotyczy czas

 

Następne pokolenie pracowników wchodzi na rynek, przynosząc ze sobą swoje charakterystyczne upodobania, wyuczone zachowania, specyficzne przyzwyczajenia i wartości. Jeśli zależy Ci na tym, by poskładać z tych ludzi niczym z niepasujących puzzli, piękny obraz w postaci zgranego, pracowitego oraz solidarnego zespołu, będziesz musiał dysponować naprawdę ogromną wiedzą oraz praktycznymi narzędziami w postaci pewnych umiejętności. Niestety większość pracodawców nie posiada w tej kwestii ani jednego, ani drugiego a sami siebie szufladkują do danego pokolenia. By stworzyć pracodawcę lub kierownika idealnego, powstały nasze specjalistyczne szkolenia z zarządzania pokoleniem Y i Z które mają stworzyć człowieka wspomnianego wcześniej.

Zastanawiasz się co zyskasz dzięki takim rozwiązaniom?

Każde pokolenie wyróżnia się nie tylko różnicami pomiędzy sobą, ale także olbrzymim potencjałem oraz wiedzą, charakterystyczną dla danej grupy. Problematyka skupia się na tym, jak je umiejętnie wykorzystać i nimi zarządzać. Stworzenie efektywnie wykonującego swoje obowiązki zespołu multipokoleniowego jest nie lada wyzwaniem, w którego obliczu stają bardzo często zarówno pracodawcy, jak i kierownicy. Jednym z najważniejszych czynników umiejętności zarządzania generacjami w środowisku pracy jest kompetentne spożytkowanie potencjału drzemiącego w pracownikach, którzy są zróżnicowani wiekowo. Skuteczny proces zarządzania pokoleniami owocuje wykreowaniem wizerunku naszej firmy jako idącej z nurtem nowoczesności oraz przyjaznej wszystkim. Będziecie mieli możliwość zyskania konkretnych korzyści biznesowych, którymi będzie między innymi tworzenie nadzwyczajnych zespołów, w których ludzie będą się uczyć wzajemnie od siebie, wymieniając doświadczenia oraz pomysły, redagując je nawzajem. Wdrożenie zasady zarządzania osobami w różnym wieku jest dostępne we wszystkich firmach i organizacjach bez względu na ich wielkość.

 

 

DLA KOGO?

Menedżerów firm, osób zarządzających zespołami, rekrutujących i pracujących z przedstawicielami różnych pokoleń, zwłaszcza tych najmłodszych. Dla zespołów mieszanych pokoleniowo, by lepiej zrozumiały wzajemne potrzeby i się komunikowały realizując wspólne cele biznesowe.

 

SUGEROWANA FORMA

Szkolenie zamknięte ( 2 dni )

 

PROGRAM SZKOLENIA

I.Co generacja to generalizacja – o cechach pokoleniowych pokolenia w organizacji – czynniki wpływające na funkcjonowanie pokoleń X, Y, Z

– komiks charakteryzujący rzeczywistość każdego z pokoleń – mapa mocny stron pokoleń – obszary konfliktogenne pomiędzy pokoleniami

II. Jak skutecznie pozyskiwać pracowników pokolenia Y i Z?

rozpoznanie oczekiwań przedstawicieli pokoleń Y i Z – stworzenie skutecznych argumentów niezbędnych do wykorzystania podczas procesu rekrutacji

III. Jak zarządzać a nie rządzić?

identyfikacja własnych obszarów budujących autorytet – wypracowanie praktycznych zastosowań koncepcji motywacji (asertywność menedżerska, akceptacja, mentoring, aktywność, afiliacja) – wybrane teorie motywacji w praktycznym ujęciu- zapoznanie z potrzebami psychologicznymi pokolenia Z (sprawiedliwość społeczna, indywidualizm, bezpieczeństwo, mobilność, elastyczność) – poligon sytuacji menedżerskich (rozwiązywanie problemów) IV. “Ja już nie pracuje, sprzęt oddam przy okazji” – jak zatrzymać młodego pracownika?

V. “Jak z pojedynczych liter złożyć cały alfabet?” – o umiejętności stworzenia zespołu multigeneracyjnego.

metody współpracy ponadpokoleniowej poprzez symulacje zamiany miejsc