Zarządzanie sytuacyjne wg K. Blancharda

W trakcie szkolenia zajmiemy się najważniejszymi elementami zarzadzania sytuacyjnego
wg Kena Blancharda oraz obszarami związanymi z komunikowaniem się, motywowaniem oraz prowadzeniem rozmów z pracownikami,
Jedna z najważniejszych zasad przywództwa sytuacyjnego wg K. Blancharda mówi o tym, że pracownik przechodzi przez cztery etapy rozwoju. Lider uczy się dopasować do tych etapów i na każdym z nich uczy się stosować inny sposób kierowania pracownikiem.
To lider dopasowuje styl zarządzania do pracownika a nie pracownik swój styl pracy do „ulubionego” stylu lidera.

 

Najważniejsze kompetencje menadżerskie wg K. Blancharda, które będziemy rozwijać w trakcie 2 dniowego szkolenia to:

– Umiejętność diagnozowania, czyli umiejętność analizy poziomu zaangażowania i kompetencji pracownika.
Czy każda z osób, która jest w moim zespole jest na tym samym „Etapie rozwoju zawodowego”? Po czym rozpoznać? Charakterystyczne zdania, zachowania pracownika?
– Elastyczność, czyli jak stosować 4 style zarzadzania w zależności od etapu rozwoju pracownika, sytuacji i zadania.
Jaki styl zarządzania wybrać w zależności od „Postawionej diagnozy”?
Z jakiego powodu nie ma „Idealnego stylu zarządzania?” Charakterystyczne zdania, zachowania szefa?
– Współpraca dla wyników, czyli jak zarządzać, żeby pracownik stał się autonomiczny
i dopowiedziany.
Etapy rozwoju w życiu zawodowym – Zacznij od instruktażu, przejdź do treningu, daj wsparcie a teraz pozwól na autonomię,

 

W trakcie szkoleń będziemy również rozwijać umiejętności związane z:

– Komunikacją z pracownikami i w zespole,
– Motywowaniem pracowników i prowadzeniem rozmów motywujących.

 

GRUPA : 10-14 OSÓB
CZAS : dwa dni po 8 h w tym dwie przerwy kawowe
Miejsce : Gliwice , Katowice
Dostępne terminy :
Cena: 399 zł/brutto