Szkolenie komunikacja międzykulturowa

Zarządzanie zespołem polsko-ukraińskim w jednostkach biznesowych: jak uczynić z różnić kulturowych podstawę do konstruktywnej komunikacji oraz skutecznej pracy

 

Zespoły wielokulturowe w jednostkach biznesowych w dzisiejszych czasach są zwykłą praktyką na całym świecie. W niektórych przypadkach korporacje dostrzegają w takich zespołach dodatkowy potencjał dla rozwoju własnego biznesu, dlatego docelowo kształtują zespoły, składające się na przedstawicieli równych narodowości, w innych przypadkach zespoły wielokulturowe są po prostu wynikiem specyfiki społeczno-gospodarczych tendencji rozwoju państwa, na przykład wyraźnym deficytem lokalnych pracowników, a co za tym idzie, konicznością zatrudnienia pracowników z innych państw.

Praktyka i doświadczenia współczesnych korporacji świadczy o tym, że zespoły wielokulturowe mają dodatkową ukrytą rezerwę, która w przypadku inteligentnego zarządzania, może być konwertowana w dodatkowe korzyści dla korporacji. Wraz z tym, zarządzanie takim zespołem jest olbrzymim wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy oraz menedżera. Różnice kulturowe mogą poważnie przeszkodzić w prowadzeniu biznesu, zwłaszcza gdy chodzi o przedstawicieli narodów, mających trudną historię stosunków oraz cechującymi się skłonnościami do angażowania się w zagadnienia polityczne oraz ideologiczne.

Polacy i Ukraińscy to są dwa największe narody Europy Centralno-Wschodniej. W efekcie bardzo złożonych politycznych oraz gospodarczych procesów mamy do czynienie z tym, że w Polsce aktualnie są dużo pracowników z Ukrainy, dlatego w olbrzymiej liczbie polskich korporacji są zatrudnieni Ukraińscy.

Nasze badania wskazują, że nie zawsze współpraca między przedstawicielami dwóch narodowości zapewnia najlepsze wyniki dla korporacji. W stosunkach między pracownikami często mają miejsce pewne nieporozumienia, wynikające z różnic kulturowych oraz mentalnych. Jest to duży problem dla każdej korporacji.

Naszym zdaniem rozniecę kulturowe między polskimi oraz ukraińskimi pracownikami są podstawą nie dla konfliktów, tylko dla skutecznej współpracy. Są to dwie komplementarne biznesowe kultury, gdy brak ważnych cech zawodowych jednej z narodowości może być skutecznie zrekompensowany przez zdolności pracowników innej narodowości. Inteligentne zarządzanie takimi zespołami pozwoli przejść od konfliktów i sporów do współpracy konstruktywnej, gdy każdy pracownik da z siebie najlepsze, co w końcu przyczyni się do kształtowania zespołów, potrafiących wykonywać najtrudniejsze zadania.

 

Program szkolenia:

1. Instrumenty skutecznego zarządzania w zespole wielokulturowym w jednostkach biznesowych.

2. Bariery, uprzedzenia oraz nieporozumienia w zespołach wielokulturowych: jak kontrolować sytuację, żeby nikt nie czuł się wykluczony.

3. Mechanizmy tworzenia w zespole wielokulturowym stosunków opartych na wzajemnym szacunku, przyjaźni oraz koleżeństwie.

4. Wzorcowy menadżer zespołu wielokulturowego: oczekiwania Polaków oraz Ukraińców.

5. Dlaczego Polska? Przyczyny wyboru ukraińskimi pracownikami Polski jako kraju emigracji.

6. Typy osobowości ukraińskich pracowników oraz ich zachowanie w pracy. Jak wykorzystać silne strony Ukraińców i gdzie oczekiwać na problemy.

7. Aktualne oraz potencjalne konflikty między pracownikami z Polski oraz Ukrainy: jak zapobiegając i konstruktywnie rozstrzygać konflikty międzykulturowe.

8. Jak sformować zespół, gdzie Polacy oraz Ukraińcy nie są konkurentami, tylko partnerami w realizacji wspólnej misji korporacji.

 

Szkolenie jest stworzone dla polskich odbiorców, którzy w swojej pracy zawodowej współpracują lub planują współpracę z Ukraińcami. Polecane szczególnie dla:

  • menedżerów zarządzających zespołem polsko-ukraińskim;
  • pracowników firm, którzy mają do czynienia z pracownikami narodowości ukraińskiej;
  • właścicieli firm, mających partnerów biznesowych na Ukrainie;
  • rekruterów, poszukujących ukraińskich pracowników.

 

Celem szkolenia jest:

  • zrozumienie różnic kulturowych pomiędzy polskimi a ukraińskimi pracownikami, sprzyjających efektywnemu zarządzaniu zespołem, a zatem rozwojowi firmy;
  • zapoznanie się z osobliwościami komunikowania się z pracownikami z Ukrainy, co pozwoli na lepszą współpracę w zespole;
  • wypracowanie narzędzia skutecznej komunikacji w środowisku pracy oraz zarządzania zespołem wielokulturowym.

 

Narzędzia szkoleniowe:

Interaktywne mini wykłady, case-study, testy psychologiczne, dyskusje moderowane, ćwiczenia na rozwój kompetencji w określonych obszarach, rozwiązywanie realnych sytuacji na poziomie doświadczeń.

 

Czas trwania szkolenia:

3 godziny z krótką przerwą.

9.00 — 10.20 Część I.

10.20 —10.40 Przerwa kawowa

10. 40 — 12.00 Część II.

 

Jeśli chcesz zwiększyć efektywność zarządzania pracownikami z Ukrainy, otrzymać odpowiedzi na pytanie czego można się od nich spodziewać, udoskonalić umiejętności budowania efektywnej komunikacji w zespole wielokulturowym, wtedy zapraszamy na szkolenie:

Zarządzanie zespołem polsko-ukraińskim w jednostkach biznesowych: jak uczynić z różnić kulturowych podstawę do konstruktywnej komunikacji oraz skutecznej pracy.

 

Prowadzący:

Natali Moldowian

 

Ilość osób : do 50

Cena : 299 zł

Terminy :

Miejsca: Katowice , Gliwice , Wrocław , Warszawa