Mowa ciała – szkolenia

Co to jest mowa ciała – szkolenia poszerzające horyzonty

 

Trzeba wiedzieć, że ludzie komunikują się ze sobą nie tylko w sposób werbalny, ale także niewerbalny, przy pomocy języka własnego ciała. Porozumiewamy się z innymi osobami oraz otoczeniem przy użyciu wielu gestów, sposobu poruszania, mimiki twarzy, różnorakiej postawy, kierunku, jaki nadajemy naszemu ciału, ruchu gałek ocznych oraz mniej zauważalnego odruchu źrenicznego. W taki oto kompleksowy sposób dostarczamy podczas rozmowy nawet takie informacje, które życzylibyśmy sobie przed naszym odbiorcą ukryć. Z tego powodu wiedza o mowie ciała pozwoli nam zarówno zdemaskować, jak i zrozumieć drugą stronę oraz lepiej kontrolować własne odruchy, których często nie jesteśmy świadomi.

Szkolenia to doskonały sposób na to, by poznać najważniejsze i najbardziej popularne aspekty komunikacji niewerbalnych. Wiedza zdobyta na szkoleniu może okazać się przydatna zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Mowa ciała odgrywa bardzo ważną rolę w komunikacji międzyludzkiej. Dzięki wzięciu udziału w profesjonalnym szkoleniu możliwe jest zdobycie znacznie większej świadomości w komunikacji oraz łączeniu kodów werbalnych i niewerbalnych, co z kolei pozwala na zwiększenie skuteczności komunikatywności.

 

Korzyści z odbycia szkoleń w dziedzinie jaką jest komunikacja niewerbalna – szkolenia, które odmienią Twoje postrzeganie rzeczywistości

 

Szkolenia z komunikacji niewerbalnej przybliżą sprawdzone metody rozpoznawania emocji oraz techniki pozwalające wpływać na budowę zaufania czy wzbudzenie pozytywnych emocji, a nawet kontrolowanie przebiegów i rezultatów rozmowy czy sposobu zaprezentowania się w oczach innych. Dzięki poszerzeniu swojej wiedzy z komunikacji niewerbalnej zyska się także szansę na skuteczne wychwytywanie kłamstw oraz prób oszustwa. Umiejętności zdobyte dzięki szkoleniu będzie można wykorzystać przede wszystkim podczas spotkań biznesowych, prezentacji czy rozmów kwalifikacyjnych.

Większość osób w dalszym ciągu rozumie komunikację jako wymianę zdań, zapominając, jak bardzo ważnym czynnikiem są wszystkie nasze zachowania, gesty i sposób poruszania. Często to właśnie one są czynnikiem uwiarygodniającym, ale także są w stanie pokazać prawdziwe oblicze i charakter danej osoby. Autorytety naukowe w tej dziedzinie niemal zgodnie twierdzą, że przy pomocy słów przekazujemy informacje, natomiast poprzez mowę ciała prezentujemy, kreujemy stosunki międzyludzkie. Z tego powodu umiejętność interpretacji mowy ciała jest niezwykle istotna dla nas, gdyż w taki sposób uda nam się dowiedzieć, jaki jest rzeczywisty stosunek naszego odbiorcy do naszej osoby, uda nam się rozpoznać jego emocje, a następnie ocenić jaka relacja istnieje pomiędzy wami. Ostateczną rolą szkolenia jest nabycie umiejętności kontroli przebiegu całego procesu komunikacji oraz bezpośredniego wpływu na niego. Czytelna mowa ciała – szkolenia dla każdego i wszystkich! Zapraszamy!

Trwają zapisy na szkolenie w Katowicach – rabat na szkolenie 25%

SZKOLENIA OTWARTE

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE