Menedżer na start

DLA KOGO?

Specjalistów w swojej dziedzinie, który awansowali, z dnia na dzień dostali własny zespół, początkujących kierowników zmiany, osób, które wywodzą się z zespołu którym będą zarządzali, właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw posiadających kilku pracowników.

 

SUGEROWANA FORMA

Szkolenie zamknięte ( 2 dni )

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Ja lider. O budowaniu własnego autorytetu.

z kolegi w szefa (zamiana rol) – skuteczni wobec oporu – odkrywanie źródeł autorytetu – mój wizerunek (autodiagnoza w obszarze przywództwa) – jak zarządzać osobami starszymi od siebie – najczęstsze błędy młodego menedżera – expose menedżera

II. Komunikacja z zespołem.

zasady skutecznej komunikacji – czynniki utrudniające porozumienie – rola komunikatów werbalnych i niewerbalnych w procesie komunikacji – błędy w komunikacji – rola komunikacji wewnętrznej w organizacji – komunikacja w kryzysie – rozmowy oceniające – udzielanie informacji zwrotnej (poligon doświadczeń praktycznych)

III. Zarządzanie zespołem.

planowanie i wyznaczanie celów – formułowanie celów i sprawne organizowanie zadań – efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów – delegowanie zadań oparte na poczuci odpowiedzialności – wykorzystanie indywidualnych talentów pracowników – udzielanie wsparcia – monitorowanie i egzekwowanie zadań – narzędzia skutecznej ewaluacji – motywowanie

IV. Budowanie zespołu.

portret skutecznego zespołu – czynniki sprzyjające współpracy – relacje szef zespól – normy i reguły w grupie – fazy rozwoju zespołu

V. Rozwiązywanie konfliktów w zespole.

źródła i dynamika konfliktów – lider w konflikcie – komunikacja w czasach konfliktu – radzenie sobie ze stresem – emocje w stresie – style rozwiązywania konfliktów