Komunikacja oparta na założeniach Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC)

Porozumiewaj się w swojej firmie bez przemocy czyli szkolenia NVC

 

Szkolenia NVC, a następnie ich stosowanie, czyli porozumienia bez przemocy to nie złoty środek ani przepis na szczęście, który sprawi, że konflikty znikną raz na zawsze ze środowiska pracy. Konflikty zawsze będą się pojawiać, ale w środowisku, w którym zostało wdrożone i jest stosowane NVC, konflikty rozwiązywane są na zasadzie Win-Win. Piramida Maslowa, inne badania i ich efekty jasno pokazują, że wszyscy ludzie funkcjonują w celu, zaspokajania swoich potrzeb. Dlatego trzeba znaleźć sposób by odejść od najbardziej rozpowszechnionej formy Win-Lose, by znaleźć remedium na zaspokojenie wszystkich indywidualnych potrzeb, tak by każda strona konfliktu w pełni świadomy sposób angażowała się w rozwiązanie zaistniałego problemu, poprzez uwzględnienie własnych potrzeb. Już na etapie omawiania zasad oraz rozwiązań, które będą się zawierać i funkcjonować w danej organizacji, potrzeby wszystkich uczestników są starannie uwzględniane, co owocuje tym, że konfliktów jest znacznie mniej.

Dlaczego powinniśmy odchodzić od starego modelu rozwiązywania konfliktów?

Odchodzimy zatem od tak powszechnego od języka dominacji, który obfituje spowodowanym wstydem, poczuciem winy lub strachem u drugiej strony konfliktu. Na dłuższą metę, język dominacji jest nie tyle nieskuteczny, ile ma skutek odwrotny do tego, który chciał osiągnąć stosujący, niszcząc jego autorytet poprzez brak zaufania. NVC buduję na fundamencie szacunku i zapewnia prawdziwy, szczery dialog, który przekłada się bezpośrednio na efektywność egzekwowanych działań.

Komunikacja, to zdecydowanie jedna z najważniejszych umiejętności życiowych. Komunikujemy się ze światem na wiele różnych sposobów, a sama komunikacja wpływa tak bardzo na nasze życie, że warto jej się przyglądnąć i poznać jej tajniki.

 

 

W trakcie szkolenia:

– przyjrzymy się naszym nawykowym sposobom komunikacji z otoczeniem i temu jak bardzo nasza komunikacja została ukształtowana przez normy społeczne i proces wychowawczy.
– Poznamy podstawowe założenia alternatywnych sposobów komunikacji, takich jak Porozumienie Bez Przemocy.
– Zdefiniujemy komunikaty blokujące rozmowy (oceny, porównania, unikanie odpowiedzialności),
– poznamy zasady udzielania informacji zwrotnej (po co, do kogo, kiedy poprosić o informację zwrotną?)
– zbadamy jak nastawienie do osoby lub sytuacji wpływa na skuteczność komunikacji
– poćwiczymy umiejętność empatycznego słuchania – usłyszenia prawdziwego komunikatu
– Wykorzystując zdobytą wiedzę sformułujemy własne komunikaty
– rozróżniając komunikację rzeczową od emocjonalnej
– koncentrując się na faktach, a mniej na własnych interpretacjach
– zwracając uwagę na spostrzeżenia bez ocen
– formułując prośby a nie żądania.

 

Dlaczego ?

Zarządzanie nowoczesną firmą to ciągłe szukanie kompromisów , nowoczesny lider to elastyczność i indywidualny styl komunkacji wypracowany z zespołem. Warto nauczyć się być liderem , szefem , menadżerem który współdziała a nie wydaje polecenia , który potrafi zarądzać w sposób dający satysfakcję nie tylko sobie ale i swoim pracownikom.

 

Dla Kogo ?

dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla
dla właścicieli firm
dla osób planujących założyć własny biznes

 

JAK ?

Dwudniowe szkolenie mające na celu naukę zachowań i wyrobienie pozytywnych nawyków w zarządzaniu zespołem , firmą . Całość przygotowana w sposób umożliwiający nabycie kompetencji przydatnych w formie wykładu teoretycznego przedstawiającego założenia teoretyczne jak również praktyczne ćwiczenia mające na celu wdrożenie zachowań.

 

GRUPA : 10-14 OSÓB
CZAS :2 x 8 godzin ( w tym dwie przerwy kawowe )
Miejsce : Gliwice , Katowice ,Tychy
Dostępne terminy :
Cena: 399 zł brutto

TERMINY: Trwają zapisy na terminy czerwcowe – wszystkie miejsca z rabatem 20%!