Budowanie zaangażowania pracowników

DLA KOGO?

Szkolenie dla kadry zarządzającej, osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zasoby w organizacji, rekruterów, kierowników personalnych, wszystkich którzy chcą mieć oddanych, odpowiedzialnych i zaangażowanych pracowników realizujących cele biznesowe i rzeczywiście związanych z miejscem pracy.

 

SUGEROWANA FORMA

Szkolenie zamknięte ( 2 dni )

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Automotywacja lidera i jej wpływ na prace zespołu.

analiza SWOT (słabe i mocne strony menedżera) – źródła pozytywnego nastawienia – samorealizacja – co mnie motywuje do pracy?  postawa kierownicza budująca i osłabiająca zaangażowanie pracowników – czynniki spełnienia zawodowego –

II. Model zaangażowania organizacyjnego co możemy osiągnąć poprzez zwiększenie zaangażowania?

badania) – korzyści dla firmy i menedżera z odpowiedzialnych pracowników – motywacja a zaangażowanie – trzykomponentowy model zaangażowania organizacyjnego wg Meyera i Allena –  achowania świadczące o zaangażowaniu – narzędzia do oceny zaangażowania pracowników

III. Tworzenie zaangażowanego zespołu pracowników.

kim są moi pracownicy? – poziom dojrzałości pracownika wg Blancharda – rola menedżera w budowaniu odpowiedzialnego zespołu – rekrutacja i selekcja pracowników – rozwój zespołu (praca z talentami) – wyznaczanie celów – nagrody i kary w zarządzaniu zespołem – współzawodnictwo – celebrowanie sukcesów

IV. Wprowadzenie pożądanej zmiany w postawach pracowników.

psychologiczne aspekty wprowadzani zmian – źródła oporu przed zaangażowaniem i wzięciem odpowiedzialności – różnice oczekiwań pracowników i przełożonych – kreowanie pomysłów celem zwiększenia zaangażowania

V. Rozmowy z pracownikami.

Poligon sytuacji menedżerskich (case study) rozmowa motywująca z zespołem – rozmowa oceniająca – docenianie i konstruktywna krytyka – komunikacja w kryzysie – rozmowy z czasach zmian – komunikacja o złych wynikach – problemy osobiste wpływające na efektywność pracy