Autoprezentacja a komunikacja

Cel szkolenia:

Zdobycie nowych i doskonalenia posiadanych umiejętności komunikacyjnych. To również zrozumienie istoty wystąpień publicznych poprzez zasadę ZWZZ, czyli być zauważonym, wysłuchanym, zrozumianym i zapamiętanym.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Anna Piątek-Niewęgłowska – certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych i rozwoju osobistego. Dyplomowany logopeda medialny, dyplomowany instruktor emisji głosu, filolog polski o specjalizacji komunikacja społeczna. Od 15 lat pracuje jako dziennikarz i prezenter. Od 7 lat redaktor naczelna tygodnika „Wiadomości Rudzkie”. Od 2 lat prowadząca program „Kalejdoskop Regionów” na antenie TVS. Uczestniczka wielu szkoleń, warsztatów oraz kursów. Jest zdobywcą Kryształowego Ekranu w 4 edycji konkursu „To nas dotyczy” i laureatką I Europejskiego Przeglądu Telewizji Lokalnych w kategorii film dokumentalny. Teoretyk, ale przede wszystkim praktyk wystąpień publicznych, autorka programów licznych szkoleń adresowanych do przedstawicieli kadry zarządzającej i administracji samorządowej. Współpracuje z Centrum Szkoleniowym TVS oraz z Pracownią Usług Rozwojowych AMBRA.

AUTOPREZENTACJA A KOMUNIKACJA

1. Wystąpienie publiczne a autoprezentacja.

Rodzaje wystąpień publicznych.

Cele autoprezentacji.

Myślenie stereotypowe.

2. Obawa, lęk, strach…. Czyli zdenerwowanie przed tym, co może się wydarzyć.

3. Oznaki tremy i sposoby radzenia sobie z nią.

3. Zasada ZWZZ

Być zauważonym, czyli jak cię widzą tak cię piszą

  • wygląd.
  • postawa ciała.
  • mowa ciała, gesty.

Być wysłuchanym czyli jak należy mówić by być zrozumianym, przekonującym i wzbudzać zainteresowanie słuchaczy.

  • cechy poprawnego mówienia.
  • ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne.
  • błędy językowe.

Być zrozumianym czyli jak zadbać o cel i strukturę prezentacji.

  • audytorium.
  • cechy skutecznego przekazu.
  • zasady w informowaniu.
  • wiarygodność nadawcy.

Być zapamiętanym czyli do czego się odwołać i jakich narzędzi używać

4. Praca z kamerą – ćwiczenia praktyczne

 

Cel szkolenia:

Zdobycie nowych i doskonalenia posiadanych umiejętności komunikacyjnych. To również zrozumienie istoty wystąpień publicznych poprzez zasadę ZWZZ, czyli być zauważonym, wysłuchanym, zrozumianym i zapamiętanym.

 

CZAS:

8 h w tym dwie przerwy kawowe oraz jedna obiadowa

 

DLA KOGO :

każdy kto chce nauczyć się autoprezentacji i wystąpień publicznych.

MIEJSCE : KATOWICE , GLIWICE

TERMINY:

CENA; 529 ZŁ/BRUTTO